HORA DE OPINION – «Pity» Álvarez volvió a cantar sobre un escenario