HORA DE OPINION – Instituto Policial: aislan a 12 comisarios y a seis profesores