HORA DE OPINION – Frigerio confirmó que esta semana convocarán al diálogo a Cristina