HORA DE OPINION – Dictarán curso de RCP e intoxicación masiva en Santa Rosa