HORA DE OPINION – Culminaron talleres en Eduardo Castex