HORA DE OPINION – Capacitación sobre aves en Quemú Quemú