HORA DE OPINION – Bariloche: tiraron aceite y aguarrás para impedir pintar pañuelos en Centro Cívico