HORA DE OPINION – Revelan que 3 de cada 10 tratamientos de fertilización son por causas masculinas