HORA DE OPINION – Mica Viciconte destrozó a Nicole: “Está desequilibrada”