HORA DE OPINION – Mac Allister perdió el control de la asamblea del PRO