HORA DE OPINION – Convocan para adoptar a dos adolescentes