HORA DE OPINION – Borthiry visitó a emprendedores santarroseños